| every day words disappear | Michael Hardt on the politics of love

2016
 

 Michael Hardt, political philosopher


In 1515 Machiavelli stated that it would be better for the Prince to be feared, than loved. Some 500 years later, Michael Hardt, political philosopher and co-author of EmpireMultitude and Commonwealth, asks what it would mean to base a political system on love, rather than on fear.

How can we transform a society that is increasingly defined by a permanent state of war and cultivated by an industry of fear? How can we realize the paradigm shift necessary to move away from a reality that depends on the exploitation of people and the cult of privatising public resources? Hardt looks for an answer in what he calls 'the commons’, by which he refers not only to natural resources, but also to the languages we create- and the relationships we conceive together. 

In the dystopian city-state Alphaville, of Godard's eponymous film, all words and concepts relating to the idea of love and affection have been banned. When actress Anna Karina tries to express her feelings, she has to reinvent the words, for the concept of love is foreign to her. Like the protagonist in Alphaville, Hardt suggests that we need to redefine the tools to act politically together. Hardt embarks on a journey to identify the transformative powers of the ongoing struggle to re-invent democracy. Within this struggle he understands 'the commons' as an antidote against a society run by fear; an inspiration for a paradigm that is based on dialogue and cooperation.


 


[ nederlands ]

In 1515 stelde Machiavelli dat het voor de Prins beter is om gevreesd te worden dan geliefd te zijn. Zo'n 500 jaar later vraagt Michael Hardt, politiek filosoof en co-auteur van Empire, Multitude and Commonwealth, zich af wat het zou betekenen om een politiek systeem niet op angst, maar op liefde te baseren. Hoe zouden we een maatschappij - die steeds meer tot een permanente staat van oorlog wordt uitgeroepen en die wordt aangezwengeld door een media-industrie die louter op angst is gebaseerd - kunnen herdefiniëren?

Hardt zoekt naar een oplossing in wat hij de 'commons' noemt. Hij refereert daarmee aan de taal en affecties die we delen als basis voor de relaties die we met elkaar opbouwen. In de dystopische stadstaat Alphaville van Godard’s gelijknamige film, zijn alle woorden en concepten die naar liefde en affectie verwijzen verbannen. Wanneer actrice Anna Karina probeert om haar gevoelens uit te drukken, dient ze de woorden helemaal heruit te vinden, het concept van liefde is haar immers vreemd. Staan wij wellicht voor een vergelijkbare opgave, en dienen we de middelen waarmee we gemeenschappelijk politiek kunnen handelen heruit te vinden?

Hardt stelt dat we wellicht niet de juiste taal en concepten gebruiken om te spreken en te denken over democratische bewegingen zoals occupy, juist omdat ze ons vreemd zijn. Net zoals het hoofdpersonage van Alphaville zoekt naar woorden voor liefde, stelt Hardt een zoektocht voor naar een andere vorm van politiek. Een zoektocht waarin we gedachten formuleren die bewegingen voor de ‘commons’ erkennen als tegengif tegen de permanente staat van oorlog, angst en gedwongen individualisme.